MÁY CẮT SẮT

BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 2HP

BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 2HP

MODEL: CL2HP
GIÁ: 3,960,000 VNĐ (đã VAT)
BỘ MÁY CẮT NHỎ CÓ MOTEUR 2hp

BỘ MÁY CẮT NHỎ CÓ MOTEUR 2hp

MODEL: CN2HP
GIÁ: 3,575,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY CẮT LỚN KHÔNG MOTEUR PHÍP ( 35-40CM)

MÁY CẮT LỚN KHÔNG MOTEUR PHÍP ( 35-40CM)

MODEL: CL
GIÁ: 2,310,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY CẮT NHỎ KHÔNG MOTEUR PHÍP ( 30-35CM)

MÁY CẮT NHỎ KHÔNG MOTEUR PHÍP ( 30-35CM)

MODEL: CN
GIÁ: 1,925,000 VNĐ (đã VAT)
BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 2.5HP

BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 2.5HP

MODEL: CL2.5HP
GIÁ: 4,675,000 VNĐ (đã VAT)
BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 3HP

BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 3HP

MODEL: CL3HP
GIÁ: 4,180,000 VNĐ (đã VAT)
BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 3HP-380V

BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 3HP-380V

MODEL: CL3HP(380V)
GIÁ: 4,620,000 VNĐ (đã VAT)
BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 5HP - 380V

BỘ MÁY CẮT LỚN CÓ MOTEUR 5HP - 380V

MODEL: CL5HP(380V)
GIÁ: 4,950,000 VNĐ (đã VAT)