ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 1Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT1HP
GIÁ: 0 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 2Hp (2900v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 2Hp (2900v/p )

MODEL: TD-K2HP
GIÁ: 2,200,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 1,5Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1,5Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT1,5HP
GIÁ: 2,090,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 3Hp (2900v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3Hp (2900v/p )

MODEL: TD-K3HP
GIÁ: 2,530,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 2Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 2Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT2HP
GIÁ: 2,200,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 4Hp (2900v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 4Hp (2900v/p )

MODEL: TD-K4HP
GIÁ: 0 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 3Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT3HP
GIÁ: 2,640,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 4Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 4Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT4HP
GIÁ: 2,750,000 VNĐ (đã VAT)
Design by pmvietnam