MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 160A (Dây đồng -Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 160A (Dây đồng -Điện 220V)

MODEL: HĐ-160Đ
GIÁ: 4,070,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 160A (Dây nhôm - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 160A (Dây nhôm - Điện 220V)

MODEL: HN-160N
GIÁ: 2,420,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 200A (Dây đồng - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 200A (Dây đồng - Điện 220V)

MODEL: HĐ-200Đ
GIÁ: 5,390,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 200A (Dây nhôm - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 200A (Dây nhôm - Điện 220V)

MODEL: HN-200N
GIÁ: 3,190,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A (Dây đồng - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A (Dây đồng - Điện 220V)

MODEL: HĐ-250Đ
GIÁ: 6,765,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A (Dây nhôm - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A (Dây nhôm - Điện 220V)

MODEL: HN-250N
GIÁ: 4,015,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A (Dây nhôm - Điện 220V-380V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A (Dây nhôm - Điện 220V-380V)

MODEL: HN-250N/380V
GIÁ: 4,180,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 300A (Dây đồng - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 300A (Dây đồng - Điện 220V)

MODEL: HĐ-300Đ
GIÁ: 8,965,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 400A (Dây đồng - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 400A (Dây đồng - Điện 220V)

MODEL: HĐ-400Đ
GIÁ: 10,340,000 VNĐ (đã VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 500A/380 (Dây đồng - Điện 380V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 500A/380 (Dây đồng - Điện 380V)

MODEL: HĐ-500Đ/3800V
GIÁ: 11,825,000 VNĐ (đã VAT)