MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 160A (Dây đồng -Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 160A (Dây đồng -Điện 220V)

MODEL: HĐ-160Đ
GIÁ: 3,600,000 VNĐ (chưa VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 200A (Dây đồng - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 200A (Dây đồng - Điện 220V)

MODEL: HĐ-200Đ
GIÁ: 4,750,000 VNĐ (chưa VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A (Dây đồng - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A (Dây đồng - Điện 220V)

MODEL: HĐ-250Đ
GIÁ: 5,950,000 VNĐ (chưa VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A/380V (Dây đồng – Điện 220V/380V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 250A/380V (Dây đồng – Điện 220V/380V)

MODEL: HĐ-250Đ/380V
GIÁ: 6,600,000 VNĐ (chưa VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 300A (Dây đồng - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 300A (Dây đồng - Điện 220V)

MODEL: HĐ-300Đ
GIÁ: 7,900,000 VNĐ (chưa VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 300A/380V (Dây đồng – Điện 220V/380V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 300A/380V (Dây đồng – Điện 220V/380V)

MODEL: HĐ-300Đ/380V
GIÁ: 8,600,000 VNĐ (chưa VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 400A (Dây đồng - Điện 220V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 400A (Dây đồng - Điện 220V)

MODEL: HĐ-400Đ
GIÁ: 9,000,000 VNĐ (chưa VAT)
MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 500A/380 (Dây đồng - Điện 380V)

MÁY BIẾN THẾ HÀN TIẾN ĐẠT 500A/380 (Dây đồng - Điện 380V)

MODEL: HĐ-500Đ/3800V
GIÁ: 10,500,000 VNĐ (chưa VAT)