ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 1Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT1HP
GIÁ: 0 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 1,5Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1,5Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT1,5HP
GIÁ: 1,540,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 2Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 2Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT2HP
GIÁ: 1,760,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 3Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT3HP
GIÁ: 1,980,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 4Hp (1470v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 4Hp (1470v/p )

MODEL: TD-KCT4HP
GIÁ: 2,255,000 VNĐ (đã VAT)