ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 2Hp (2900v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 2Hp (2900v/p )

MODEL: TD-K2HP
GIÁ: 1,705,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 3Hp (2900v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3Hp (2900v/p )

MODEL: TD-K3HP
GIÁ: 1,925,000 VNĐ (đã VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIDAECO 4Hp (2900v/p )

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 4Hp (2900v/p )

MODEL: TD-K4HP
GIÁ: 0 VNĐ (đã VAT)