ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 2HP ( KN-2 Nhanh Tua-2800V/P)

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 2HP ( KN-2 Nhanh Tua-2800V/P)

MODEL: K2HP
GIÁ: 2,200,000 VNĐ (chưa VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 2.5HP ( KN-2,5 Nhanh Tua-2800V/P)

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 2.5HP ( KN-2,5 Nhanh Tua-2800V/P)

MODEL: K2.5HP
GIÁ: 2,350,000 VNĐ (chưa VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 3HP 3 PHA (KN-3/380 Nhanh Tua-2800V/P)

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 3HP 3 PHA (KN-3/380 Nhanh Tua-2800V/P)

MODEL: K3HP/380V
GIÁ: 2,300,000 VNĐ (chưa VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 3HP ( KN-3 Nhanh Tua-2800V/P)

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 3HP ( KN-3 Nhanh Tua-2800V/P)

MODEL: K3HP
GIÁ: 2,500,000 VNĐ (chưa VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 4HP 3PHA (KN-4/380 Nhanh Tua-2800V/P)

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 4HP 3PHA (KN-4/380 Nhanh Tua-2800V/P)

MODEL: K4HP/380V
GIÁ: 2,450,000 VNĐ (chưa VAT)
ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 5HP 3PHA ( KN-5/380 Nhanh Tua-2800V/P)

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIẾN ĐẠT 5HP 3PHA ( KN-5/380 Nhanh Tua-2800V/P)

MODEL: K5HP/380V
GIÁ: 2,600,000 VNĐ (chưa VAT)